Voor ouders

Waarom Educatis?


Ieder kind heeft zijn of haar eigen talenten. Educatis wil die talenten en gaven zo goed mogelijk tot ontwikkeling laten komen. Met doelgericht onderwijs laten wij ieder kind tot bloei komen. De Bijbel is daarbij ons uitgangspunt voor het leren en de omgang met elkaar.

Educatis is een vereniging voor christelijke primair onderwijs op reformatorische grondslag met tien scholen in de regio Midden-Holland. Elke school heeft een eigen couleur locale, maar allemaal met de Bijbel als uitgangspunt voor het leren en de omgang met elkaar. ‘Leren voor het leven’ is ons doel.
 

Doelgericht onderwijs


Wij bieden doelgericht onderwijs aan waarbij leerlingen nauw betrokken en verantwoordelijk worden bij hun eigen leerproces. Leerlingen leren persoonlijke doelen te stellen en te realiseren, leerstrategieën te ontdekken en te benutten. We werken daarbij met doorgaande leerlijnen, zodat leerlingen goed de stap naar het voortgezet onderwijs kunnen maken.

In de praktijk betekent dat dat we kennis overbrengen en leerlingen (21-eeuwse) vaardigheden aanleren aan op het gebied van communicatie, samenwerken, creatief denken en digitale vaardigheden. Bovendien coachen we hen in hun ontwikkeling. Het christelijk geloof is onlosmakelijk verweven in ons onderwijs.
 

Talenten en gaven ontwikkelen


Tijdens de invulling van de Bijbelse opdracht om talenten en gaven te ontwikkelen houden we rekening met het feit dat kinderen verschillende talenten en gaven hebben. We bieden daarom extra uitdaging en ondersteuning aan voor de leerlingen die dat nodig hebben. We leren met ons hoofd, maar ook met onze handen, hart, gevoel en creativiteit. Gods Woord is daarbij altijd de leidraad.
 

Leren en leven

 
Ons doel is leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op hun plek als christen in de samenleving. Wij geloven dat leren en leven onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We bieden daarom uitdagend onderwijs waarin respect, veiligheid, verantwoordelijkheid en effectiviteit een belangrijke rol spelen. We vinden het belangrijk dat de opvoeding thuis, in de kerk en op school zo veel mogelijk een geheel vormen.
 
Onze circa 225 medewerkers zetten zich daarom iedere dag met passie en toewijding in voor de circa 1500 leerlingen op onze tien scholen: De Akker in Amstelveen, de Daniëlschool in Soest, de Eben-Haëzerschool in Utrecht, de Johannes Bogermanschool in Houten, de Johannes Calvijnschool in Amersfoort, De Lelie in Driebruggen, de Rehobothschool in Zeist, de School met de Bijbel in Nieuwer Ter Aa, de Verhoeff-Rollmanschool in Bodegraven en de Willem Farelschool in Hoevelaken. Klik op de scholen voor meer informatie of kom eens kijken op een van onze scholen. Welkom!
 
Cookie instellingen