Welkom bij Educatis

Educatis is een vereniging voor primair onderwijs op reformatorische grondslag. Onder onze vereniging vallen tien scholen in de regio Midden-Nederland.

‘Leren voor het leven’ staat bij ons centraal. Dat houdt in dat we onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op hun plek in de samenleving. De woorden van Jezus ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’, de Bijbel en de christelijke normen en waarden zijn daarbij ons uitgangspunt. Daarnaast willen we de talenten van kinderen tot hun recht laten komen, zodat elk kind goed voorbereid de stap naar het voortgezet onderwijs maakt.

Onze missie voor goed onderwijs

Leren voor het leven
‘Leren voor het leven’ is ons motto. Wij geloven dat leren en leven onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Educatis biedt daarom uitdagend onderwijs, met oog voor respect, veiligheid, verantwoordelijkheid en effectiviteit.
 
Talenten ontwikkelen
Ons onderwijs is gericht op het leven en de Bijbelse opdracht om talenten en gaven te ontwikkelen. We hechten waarde aan goede leerprestaties, maar dat niet alleen. We leren met ons hoofd, maar ook met onze handen en ons hart.

Omgang
Gods Woord en de daarop gegronde drie Formulieren van Enigheid bepalen hoe we met elkaar omgaan, onze normen, waarden en gedragsregels. Ook vinden we het belangrijk dat de opvoeding thuis, in de kerk en op school zo veel mogelijk een geheel vormen.
 
Benieuwd wat dit voor ouders, leerlingen en (aankomende) leerkrachten in de praktijk betekent? Kijk en lees verder op onze site.
 
 

Voor elk kind een veilige plek.

Onderwijs voor doeners en denkers

Leren doe je voor het leven

Cookie instellingen