Welkom op de website van Educatis
Educatis is een vereniging voor primair onderwijs op reformatorische grondslag.
De vereniging heeft tien scholen. Deze zijn gevestigd in de regio Midden Nederland.
Educatis is een vereniging voor primair onderwijs op reformatorische grondslag.
De vereniging heeft tien scholen. Deze zijn gevestigd in de regio Midden Nederland.

Leren voor het leven

Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh 14:6). In het onderwijs maken we de leerlingen bekend met de Weg tot het Leven, zoals Hij dat in de Bijbel als Waarheid bekend maakt. We geven de leerling waarden en normen mee vanuit dit Bijbels perspectief en bereiden hen hiermee voor om te participeren in gezin, kerk en samenleving. We werken aan de ontwikkeling van hun talenten, zodat ze een goede startpositie verwerven om de stap naar het voortgezet onderwijs te kunnen maken.
Educatis is door de belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt. Dat houdt in dat donaties of giften fiscaal aftrekbaar zijn.