Samenwerken met Educatis

Samenwerken met Educatis

Als vereniging zetten wij ons in om scholen te ondersteunen en te ontzorgen. Op dit moment zijn er 10 scholen aan ons verbonden. Samen met onze scholen zetten we ons in om onze identeit op een positieve manier uit te dragen.

Vanuit een samenwerking die gebaseerd is op gelijkwaardigheid ondersteunt Educatis de scholen bij complexe vraagstukken, zoals huisvesting en personeel. Maar ook op het gebied van onderwijsontwikkeling en aanvullende opleiding van leraren brengt Educatis de scholen samen om van elkaar te leren en inspiratie op te doen. 

Past jouw school bij Educatis?

Scholen binnen Educatis behouden hun eigen karakter. We vinden het belangrijk om rekening te houden met de lokale context van de school. De directeur blijft integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de eigen locatie.

We zoeken christelijke scholen met een reformatorische grondslag. We zien het als onze opdracht vanuit de Bijbel om bij te dragen aan de opvoeding van kinderen en aan de vorming tot zelfstandige persoonlijkheid.

Voor besturen geldt dat ze hun taken als vrijwilliger kunnen overdragen aan een professioneel bestuur. Het bestuur kan actief blijven als lokale identiteitscommissie.

Wat levert het jouw school op om samen te werken?

Voor een school heeft het veel voordelen om samen te werken met Educatis.
  1. Samenwerken: Beleidsthema's die voor alle scholen gelden pakken we met elkaar op.
  2. Professioneel bestuur: Educatis heeft een professionele en ervaren bestuurder in dienst. Een vertrouwde basis voor de steeds complexer wordende vraagstukken binnen het onderwijs.
  3. Samen leren is samen vermenigvuldigen: Binnen Educatis is het mogelijk om van en met elkaar te leren. Educatis biedt jaarlijks een scholingsaanbod, waarbij collega's van verschillende scholen elkaar ontmoeten.
  4. Focus op kerntaken: De schoolleider is bezig met het dagelijks aansturen van de school. Zaken als financiën, huisvesting en ziekteverzuim worden bovenschools geregeld.
  5. Centrale personeelsadministratie: Scholen voeren geen personeelsadministratie meer doordat dit bovenschools wordt verzorgd.
  6. Centraal huisvestingsbeleid: Educatis ondersteunt scholen met huisvesting en ontzorgt hiermee de school. 

Route naar samenwerking

Om tot een samenwerking te komen worden er verschillende stappen genomen. De routekaart maakt inzichtelijk hoe dit proces loopt.

Wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met Arjan van Hell, bestuurder, via a.vanhell@educatis-rpo.nl of 06 17 36 84 80.

Cookie instellingen