Aandacht voor specialisten

Ieder kind heeft zijn talent, een eigen talent. Om die te ontwikkelen is soms wat extra aandacht of juist extra uitdaging nodig. Lees wat Educatis doet op het gebied van onderwijsondersteuning en uitdaging voor hoogbegaafden.
 

Onderwijsondersteuning

Voor kinderen die extra hulp en begeleiding nodig hebben, stellen we een hulpplan op. Wanneer dat niet toereikend is, kunnen we – na toestemming van de ouders – hulp zoeken bij Berséba.

Berséba is een landelijk samenwerkingsverband waarbij alle reformatorische basisscholen en speciale (basis)scholen zijn aangesloten. Onze scholen vallen zowel onder regio Midden als regio Randstad.

Ons doel is dat het kind op de basisschool kan blijven, zoals dat past binnen de wet Passend Onderwijs. Om ervoor te zorgen dat een kind op de basisschool kan blijven en zich daar kan ontwikkelen, stellen we met het samenwerkingsverband een zorgplan op. Daarin staan onder meer activiteiten en projecten die het onderwijs verbeteren en de zorgmogelijkheden verbreden. Met het samenwerkingsverband willen we kinderen die dat nodig hebben extra aandacht en hulp geven zodat zij op hun eigen basisschool zich kunnen ontwikkelen en zich thuis voelen.
 

De HB-voorziening

(Hoog)begaafdheid is een van de speerpunten in ons onderwijsaanbod. Om (hoog)begaafde kinderen de juiste ondersteuning en uitdaging te bieden, zijn specifieke kennis en vaardigheden nodig. Wij bieden daarom een HB-voorziening en aan waar (hoog)begaafden kinderen een dag in de week kunnen werken aan specifieke kennis en vaardigheden.

De Johannes Calvijnschool (Amersfoort), de Willem Farelschool (Hoevelaken) en de Daniëlschool (Soest) hebben sinds 2015 een bovenschoolse HB-voorziening voor leerkrachten die voldoen aan de criteria voor hoogbegaafdheid. De School met De Bijbel (Nieuwer ter Aa), De Eben-Haëzerschool (Utrecht) en De Akker (Amstelveen) starten deze in 2021 in Nieuwer Ter Aa. Een specifieke leerkracht begeleidt kleine groepjes en stemt af met de reguliere leerkachten, intern begeleiders, ouders en leerlingen zelf waar zij behoefte aan hebben en op welke manier zij uitgedaagd worden en blijven.