Rehobothschool


Rehoboth betekent: ‘God heeft ruimte gemaakt'. Op deze kleinschalige, christelijke school met een reformatorische grondslag in Zeist is ruimte gemaakt, ruimte om te groeien. Groeien in kennis, in betrokkenheid bij de wereld om ons heen, in persoonlijkheid en in relatie tot de ander. Begeleiding is daarbij heel belangrijk. Zo is passend onderwijsaanbod voor de vele meerbegaafde leerlingen een van de speerpunten en leren doeners via thematisch onderwijs vaardigheden. De Rehobothschool is ten slotte een groene, dynamische school waar de Bijbel elke dag open gaat.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rehobothschool.
Cookie instellingen