Strategisch Beleidsplan

Educatis staat voor eigentijds doelgericht christelijk onderwijs om te leren voor het leven. Lees daar meer over in ons strategisch beleidsplan dat hier te vinden is. Ook het jaarverslag en de statuten van onze vereniging zijn hier te vinden.
 

Strategisch Beleidsplan 2022-2026

 

‘Elke leerling laten groeien en bloeien’ is de titel van ons Strategisch Beleidsplan 2022-2026. Hierin is te lezen hoe Educatis vorm wil geven aan eigentijds christelijk onderwijs aan onze leerlingen. 

Het beleidsplan in het kort:
1. Identiteit
2. Onderwijs
3. Kwaliteitsbeleid
4. Personeel
5. Positionering
6. Omvang
7. Huisvesting
8. Financiën

 

1. Identiteit

We dragen de Bijbelse Boodschap op een positieve wijze uit. In onze visie en missie verwoorden we helder en krachtig waar we voor staan. In de scholen is ‘geloven’ zichtbaar. We zien het als onze opdracht om het christelijk onderwijs op reformatorische grondslag in stand te houden.

 

2. Onderwijs

Doelgericht leren is onderdeel van ons onderwijsconcept. De gemaakte afspraken zijn over vier jaar zichtbaar en merkbaar in een evenwichtig onderwijsaanbod. Waarbij aandacht is voor basisvaardigheden, geloofsopvoeding en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling.

 

3. Kwaliteitsbeleid

We werken samen aan een eigentijds, actueel en passend systeem van kwaliteitszorg, waarin de ontwikkeling en groei van onze leerlingen centraal staan. We laten zien hoe we onze ambities waarmaken.

 

4. Personeel

Educatis ontwikkelt een strategisch personeelsbeleid. We streven naar een prettige werkplek voor al onze personeelsleden. We willen dat personeelsleden doen waar ze goed in zijn en dat ze zich goed voelen. We geven personeel de ruimte om vaardigheden actueel te houden en door te ontwikkelen.

 

5. Positionering

Educatis is een actieve, betrokken, betrouwbare en positief kritische partner binnen het christelijk reformatorisch onderwijs. We zetten ambassadeurs in die op een positieve wijze vertellen over onze (meer)waarde en dragen met een helder verhaal bij aan meningsvorming van het christelijk onderwijs.

 

6. Omvang

Educatis gaat actief op zoek naar schoolbesturen die willen aansluiten bij de schoolvereniging. Daarbij staan centraal: gedeelde meerwaarde, gelijkwaardigheid, samenwerking en relatie. Een goede samenwerking dient de belangen van zowel de school als de schoolvereniging.

 

7. Huisvesting

Onze schoolgebouwen zijn duurzaam en dragen bij aan een goed werk-, leef- en leerklimaat. Belangrijk is de verbinding tussen het huisvestingsbeleid en de onderwijskundige visie. Die combinatie draagt bij aan doelgericht en flexibel onderwijs.

 

8. Financiën

Binnen Educatis houden we onze inkomsten en uitgaven goed in de gaten. We zetten onze financiële middelen transparant, doelmatig en effectief in. Een verdere optimalisatie van onze nieuwe begrotingssystematiek draagt hieraan bij.

 

Bekijk en download

  
Cookie instellingen