GMR

Een bestuur met meerdere scholen heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. Leden zijn personeelsleden of ouders die ook lid zijn van de MR van één van de scholen van Educatis. 
  
Notulen zijn openbaar en opvraagbaar door leden. Stuur een mail naar info@educatis-rpo.nl.
 
Cookie instellingen