Externe relaties

Educatis werkt samen met diverse partijen en neemt deel aan diverse samenwerkingsverbanden. Dit varieert van samenwerkingen op het gebied van zorg, peuterspeelzaalwerk en bso tot aan beleid, professionalisering en opleidingen.
 

Passend Onderwijs

Alle tien basisscholen van Educatis zijn sinds 2013 aangesloten bij Berséba: de vereniging voor reformatorisch Passend Onderwijs. Ook hebben we contact met de Jeugdhulp van de gemeenten waar onze scholen gevestigd zijn. We streven ernaar leerlingen zo goed mogelijk binnen de scholen te begeleiden. Het doorverwijzingspercentage is bij de Educatis scholen laag in verhouding tot de landelijke gemiddelden.
 

Andere samenwerkingen

Op het gebied van peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang (bso) werken we samen met BijdeHandjes, Quadrant en CKO KleurRijk. Voor beleid en bestuurlijke zaken richten we ons tot de Besturenorganisatie VGS en de PO-Raad.
Voor samenwerking op het gebied van professionalisering van het personeel en de opleiding van leraren is de PABO Driestar educatief onze partner. Calibris en Hoornbeeck College zijn dat voor onderwijsassistenten.
 
Cookie instellingen