Bestuurskantoor en raad van toezicht

Raad van bestuur

De raad van bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het totale beleid en geeft daar samen met het managementteam vorm en inhoud aan. De raad van bestuur houdt nauw contact met externe partners en is verantwoordelijk voor de financiële positie van Educatis en de huisvesting. Per 1 mei 2021 is Arjan van Hell bestuurder van Educatis. 
 

Het bestuurskantoor

Het bestuurskantoor is gevestigd in de Johannes Calvijnschool, Waterdaal 3 in Amersfoort. Op het bestuurskantoor zijn werkzaam:
 • Arjan van Hell MSc, raad van bestuur (06-17368480)
 • Mariska van Veldhuizen-Bosman, directiesecretaresse (033-3033123)
 • Jannette Brons-Versluis, medewerker personeels- en salarisadministratie (033-3033122)
 • Marieke van Twillert-van de Kamp, beleidsmedewerker (06-50652929)
 Klik op het organogram om te zien welke raad of vergadering welke personen adviseert.
 

Raad van toezicht

Zoals wettelijk is vastgelegd houden de leden van de raad van toezicht toezicht op het werk van de raad van bestuur. Daarnaast zijn zijn de werkgever en het klankbord van de raad van bestuur.

De raad van toezicht bestaat uit:
 • Jacco Weeda, voorzitter, j.weeda@educatis-rpo.nl
 • Teus van de Bospoort, t.vandebospoort@educatis-rpo.nl
 • Thea van den Berg, t.vandenberg@educatis-rpo.nl
 • Cegien van der Net, c.vandernet@educatis-rpo.nl
 • Peter Willemsen, p.willemsen@educatis-rpo.nl
 
 De raad van toezicht heeft een aantal wettelijke taken:
 • goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleidsplan
 • controleren op het naleven van de wet door het bestuur en de Code Goed Bestuur
 • controleren of onderwijsgeld op juiste manier wordt aangevraagd en besteed
 • een accountant aanstellen
 • verslag doen over het eigen raadswerk in een jaarverslag
 • werkgever van de raad van bestuur
De raad van toezicht (RvT) vergadert circa vijf keer per jaar. Het RvT hanteert in haar leidinggeven de Code Goed Bestuur.

 

Cookie instellingen