Kindgesprekken op de Johannes Calvijnschool

In de Invisio van oktober 2020 stond een artikel over kindgesprekken op de Johannes Calvijnschool. Waarom de school deze gesprekken houdt en hoe leerlingen en een leerkracht deze gesprekken waarderen, kwam hierin duidelijk naar voren. Wil je het artikel uit Invisio eerst nog lezen, dan kan dat via deze link.

Naar aanleiding van dit artikel is het voor onderwijsgevend personeel interessant om te weten hoe deze kindgesprekken zijn geïmplementeerd in de schoolpraktijk en welke plaats de gesprekken in het weekrooster innemen. Daarom in deze Bovenwijzer een korte toevoeging op het artikel in Invisio.

Visievorming
Als team van de Johannes Calvijnschool hebben we afgelopen jaar drie scholingsmomenten gevolgd over het thema kindgesprekken. We zijn daarbij gestart vanuit het 'why': Wat is de meerwaarde van gesprekken in de school en hoe past dat bij waar we als school voor staan? Daarna hebben we met elkaar het 'how' uitgedacht: Hoe zien gesprekken er in de praktijk uit, welke gesprekstechnieken hebben we als leerkrachten hiervoor nodig en welke gespreksvaardigheden hebben de leerlingen hiervoor nodig? Als laatste hebben we met elkaar het 'what' verkend: De praktische invulling (wanneer plannen we deze gesprekken in, in het weekrooster, in het jaarrooster) en welke onderwerpen bespreken we in welke groepen en hoe leggen we een en ander vast. Bij ieder scholingsmoment werden we enthousiaster en direct na het eerste scholingsmoment zijn we aan de slag gegaan. Het koppelen van zelf leren, uitproberen, evalueren en zo in de praktijk ontdekken wat werkt, past bij ons team!

De praktijk
Binnen het team hebben we een aantal praktische afspraken met elkaar gemaakt, bijvoorbeeld dat kinderen vooraf weten op welk moment ze een gesprek hebben. Zo kunnen zij ook het gesprek voorbereiden. We gebruiken de gesprekken om het welbevinden en de doelen van de kinderen te bespreken. In de onderbouw geeft de leerkracht vooral sturing aan het gesprek. In de bovenbouw willen we kinderen hier steeds meer verantwoordelijkheid in geven. Op sommige momenten is er vervanging geregeld, maar de meeste gesprekken gebeuren tijdens momenten waarop de andere kinderen zelfstandig aan een taak werken. Leerlingen in de middenbouw hebben ongeveer eens per 2 maanden een gesprek met de leerkracht.

In de bovenbouw wordt er dagelijks tijdens het eerste halfuur van de dag zelfstandig gewerkt door de kinderen. De kinderen starten met zelfstandig werken aan bijvoorbeeld hun weektaak van rekenen of een taak die hoort bij het leerdoel waar ze aan werken. De leerkracht voert tijdens dit halfuur met enkele leerlingen een gesprek en pas daarna volgt de dagopening. Zo is het mogelijk om maandelijks alle leerlingen uit de groep te spreken. In de praktijk is er op deze wijze een opbouw van gespreksvaardigheden, de mate van verantwoordelijkheid die leerlingen hebben in de gesprekken en de frequentie dat de gesprekken plaatsvinden.

Naast dat we een aantal korte evaluaties per bouw hebben gepland, hopen we in maart 2021 weer een opfriscursus van onze trainer van 'Onderwijs maak je samen' te volgen.

Meer informatie?
Wil je meer weten over dit traject of vind je het interessant om hier een leerkracht over te spreken? Neem gerust contact op met een van de teamleden van de Johannes Calvijnschool!
Cookie instellingen