Statuten en jaarverslagen

De statuten van de vereniging Educatis

Bekijk de statuten die door onze Algemene Ledenvergadering zijn vastgesteld.
   

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Verslagen en jaarrekeningen van de vereniging Educatis zijn hier te vinden. In het bestuursverslag legt de Raad van Bestuur van Educatis verantwoording af over het beleid op het gebied van onderwijs en kwaliteit, personeel en professionalisering, huisvesting en facilitaire zaken en het financiële beleid. Ook is in het bestuursverslag een jaarrekening van Educatis en de scholen opgenomen.