Beleid en jaarverslag

Educatis staat voor toekomstbestendig onderwijs. Lees daar meer over in ons strategisch beleidsplan dat hier te vinden is. Ook het jaarverslag en de statuten van onze vereniging zijn hier te vinden.
 

Strategisch beleidsplan

‘Doelgericht leren’ is de titel van ons Strategisch beleidsplan 2018-2022. Hierin is te lezen hoe wij toekomstbestendig onderwijs voor onze voorbeeldleerlingen ‘An’ en ‘Jan’ voor ons zien. Hoe wij onze leerlingen willen toerusten om als christen in de maatschappij te staan en hoe wij denken over gepersonaliseerd leren, passend onderwijs, 21-eeuwse vaardigheden en identiteit.

Strategische beleidsplan 'Doelgericht leren'
 

De statuten van de vereniging Educatis

Klik hier voor de statuten die door onze Algemene Leden Vergadering zijn vastgesteld.

De statuten van de vereniging Educatis.
 

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Verslagen en jaarrekeningen van de vereniging Educatis zijn hier te vinden. In het bestuursverslag legt de Raad van Bestuur van Educatis verantwoording af over het beleid op het gebied van onderwijs en kwaliteit, personeel en professionalisering, huisvesting en facilitaire zaken en het financiële beleid. Ook is in het bestuursverslag een jaarrekening van Educatis en de scholen opgenomen.

Het vastgestelde bestuursverslag en de jaarrekening over 2019.

Het vastgestelde bestuursverslag en de jaarrekening over 2020.