Algemene Ledenvergadering


Educatis is een vereniging waar de leden het beleid en de activiteiten voor de komende periode bepalen. Hoe dit wordt vormgegeven, wordt besproken en besloten tijdens een Algemene Leden Vergadering (ALV). Daar wordt ook het bestuur gekozen.


Meld u direct aan voor de ALV van 27 oktober 2021


Bestuur en ALV
Educatis is een schoolvereniging. Dit betekent dat ouders/verzorgers die de grondslag van Educatis onderschrijven lid kunnen worden van de schoolvereniging. Minimaal één keer per jaar wordt er binnen zes maanden na het afsluiten van het boekjaar een Algemene Leden Vergadering gehouden. Deze vergadering is toegankelijk voor zowel leden als niet leden. Alleen leden hebben stemrecht.
‚Äč
Tijdens de Algemene Ledenvergadering legt de Raad van Bestuur aan leden verantwoording af over het gevoerde beleid  Ook kiezen leden tijdens de Algemene Ledenvergadering leden voor de raad van toezicht van Educatis.
De Algemene Leden Vergadering heeft het laatste woord over de inhoud van de statuten en ook alleen de Algemene Leden Vergadering kan besluiten om de vereniging te ontbinden.

Recente vergadering
De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 27 oktober 2020. Deze vergadering vond later plaats dan normaal, vanwege het Coronavirus.

De notulen van de vergadering zijn openbaar. Deze kunt u opvragen bij het bestuurskantoor. Mail naar info@educatis-rpo.nl en we helpen u graag verder met uw vraag.