Algemene Ledenvergadering Educatis

Van wie is de school, nu en in de toekomst? Een belangrijk thema dat centraal stond tijdens onze Algemene Ledenvergadering op 20 juni jl.
 
De overheid stimuleert de scholen om de ouders meer te betrekken bij het beleid. Ook (zelfs) de leerlingen moeten hierin meer gaan participeren. Maar van wie is de school eigenlijk? Want diezelfde overheid ‘bemoeit’ zich in toenemende mate met de inhoud van het onderwijs. Voorbeelden als de burgerschapswet en de wet op sociale veiligheid bevestigen dit beeld. Wat betekent dit voor de toekomst van christelijk onderwijs op reformatorische grondslag? Wat staat ons te doen? Uitdagingen genoeg.
 
De heer P.W. (Pieter) Moens, bestuurder van de profielorganisatie VGS waar Educatis lid van is, sprak hierover. Hij is ooit begonnen als leerkracht op de Johannes Calvijnschool te Amersfoort. Daarna als directeur o.a. werkzaam geweest aan de Daniëlschool te Soest.
 
Naast het inhoudelijke thema is er ook gesproken over het jaarverslag 2021, het bestuursverslag 2021 en de jaarrekening waaraan door de accountant goedkeuring is verleend. Tevens lag de complete goedgekeurde jaarrekening 2021 op de vergadering ter inzage.
 
Tijdens de vergadering namen wij binnen de raad van toezicht afscheid van de heer N.M. (Eelco) van Garderen en heetten wij mevrouw M. (Thea) van den Berg-Molenaar hartelijk welkom als nieuw lid. Thea heeft ervaring als toezichthouder bij een Christelijke Hogeschool en bij het Reformatorisch Samenwerkingsverband voor Voortgezet Onderwijs. Verder is ze werkzaam in het basisonderwijs; tot juli als directeur-bestuurder en vanaf volgend schooljaar als intern begeleider. Thea woont in Gouda. Ze is getrouwd met Bas van den Berg en samen hebben ze drie kinderen en drie kleinkinderen.