Aanmelding Algemene Ledenvergadering

Algemene ledenvergadering 


D.V. maandag 20 juni vindt de Algemene Ledenvergadering van Educatis plaats. De avond wordt gehouden in de De Willem Farelschool, Dassenburcht 9, 3871 JM Hoevelaken.

Vanaf 19.30 uur is er gelegenheid om koffie de drinken en het schoolgebouw te bezichtigen.
De ledenvergadering start om 20.00 uur. 
 

Programma:

Deze avond staat in het teken van het vaststellen van het bestuursverslag & jaarrekening 2021 en de (her)verkiezing van twee leden van de Raad van Toezicht. 
Naast enkele formele onderwerpen staat vooral het thema sociale veiligheid centraal. Dhr. P. (Pieter) Moens van de VGS hoopt deze avond met ons over dit thema na te denken. Hij zal hierbij vanuit verschillende maatschappelijke ontwikkelingen ingaan op wat het betekent voor scholen om sociale veiligheid vorm en inhoud te geven. Gezien het belang van dit thema nodigen we jullie van harte uit om de ledenvergadering van Educatis te bezoeken. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Willem Farelschool in Hoevelaken.

Hartelijk welkom!

Aanmelding Algemene Leden Vergadering