Benoeming Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht van de vereniging Educatis is dankbaar en verheugd om mee te kunnen delen dat na een zorgvuldige selectieprocedure Arjan van Hell is benoemd als de nieuwe bestuurder van Educatis. In Arjan hebben wij een ondernemende en enthousiaste bestuurder gevonden met een grote kennis van het primair onderwijs die zijn loopbaan binnen Educatis een mooi vervolg geeft.
We bedanken in het bijzonder de leden van de GMR en het MT die in de sollicitatiecommissie een waardevolle bijdrage aan het benoemingsproces hebben geleverd. Ook de deskundige begeleiding van het proces door Pandion Leiderschap hebben we zeer gewaardeerd..
Samen met onze huidige bestuurder Adri Verweij en onze aankomend bestuurder Arjan van Hell gaan wij op korte termijn nog in overleg hoe we tot een goede overdracht van de werkzaamheden zullen komen en hoe het afscheid van Adri Verweij wordt vormgegeven.