Leerkracht voor de hoogbegaafdheid-voorziening

Nieuw: Samenwerking Educatis-Berséba omgeving Veenendaal

Educatis werkt nauw samen met Berséba als het gaat om de bovenschoolse hoogbegaafdheid-voorziening (HB-voorziening) in Amersfoort. In deze voorziening worden naast kinderen van de scholen van Educatis ook leerlingen geplaatst vanuit het samenwerkingsverband Berséba (regio Midden).
 
Het samenwerkingsverband Berséba (regio Midden) en Educatis gaat de komende jaren de samenwerking versterken door het starten van een HB-voorziening in de regio Veenendaal. Deze voorziening staat onder verantwoordelijkheid van Educatis, maar wordt gefinancierd door Berséba. De voorziening is bedoeld voor leerlingen uit groep 5-8 van het samenwerkingsverband voor wie het aanbod op het gebied van hoogbegaafdheid op hun eigen school niet toereikend is. Leerlingen worden toegelaten nadat het Zorgloket van Berséba (regio Midden) een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven.
 
Het is de bedoeling om uiterlijk 1 januari 2023 (zo mogelijk eerder) te starten. In de periode voor de start zijn enkele maanden gereserveerd om het aanbod voor het onderwijs in de HB-voorziening op te stellen en de voorziening in te richten. Als basis kan gebruik gemaakt worden van het aanbod in de HB-voorziening in Amersfoort.
 
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een enthousiaste en betrokken collega!
 

Leerkracht voor de hoogbegaafdheid-voorziening

0,2375 fte | 1 dag
De omvang van de functie bedraagt ongeveer 0,2375. Deze uren worden gebruikt om één schooldag in de week met de kinderen te werken. De overige uren worden ingezet voor de voorbereiding en de contacten met ouders en scholen waar de leerlingen vandaan komen en het begeleiden van leerlingen op afstand.
 

Wij zoeken een leerkracht die

 • affiniteit heeft met de doelgroep;
 • kennis van en inzicht in de speciale onderwijsbehoefte van deze groep leerlingen heeft;
 • aantoonbare ervaring met en kennis van theorie over (hoog)begaafdheid heeft;
 • goede contactuele, sociale en pedagogische vaardigheden heeft;
 • bereid is om zich verder te scholen op het gebied van hoogbegaafdheid;
 • in staat is om eigen kennis van en ervaring met (hoog)begaafde leerlingen te delen met school- en zorgteams;
 • creatief, ondernemend en initiatiefrijk is;
 • leerlingen kan begeleiden vanuit een coachende en ondersteunende rol;
 • gedreven is om de leerlingen te inspireren, zodat hun talenten worden aangesproken en ontwikkeld;
 • in staat is om zelfstandig te werken, onder verantwoordelijkheid van de beleidsmedewerker van Educatis;
 • zich kan vinden in de reformatorische identiteit van Educatis en deze op een positieve manier weet uit te dragen;
 • een HBO+ werk- en denkniveau heeft.

Taken

 • wekelijkse begeleiding van de leerlingen (maximaal 18) van de HB-voorziening en de hiermee samenhangende voorbereidende werkzaamheden. Dit in samenwerking met een onderwijsassistent(e);
 • afstemming met de intern begeleiders van de scholen waar de leerlingen vandaan komen;
 • afstemming van het aanbod en/of aanpak met de eigen leerkracht van de leerlingen (waar nodig);
 • het voeren van gesprekken met leerlingen, leerkrachten en ouders en het vastleggen van deze gesprekken en de gemaakte afspraken;
 • het leveren van een bijdrage aan de kennismakings-, informatie- en presentatiebijeenkomsten van de HB-voorziening.

Solliciteer direct!

Wanneer je interesse hebt in deze functie, nodigen wij je van harte uit tot het schrijven van een sollicitatiebrief, waarin jij je affiniteit met de beoogde doelgroep en functie aangeeft. De sollicitatiebrief en CV kan tot en met 28 mei 2022 per mail worden verstuurd naar a.vanhell@educatis-rpo.nl, ter attentie van Arjan van Hell. Ook voor meer informatie over deze vacature kun je contact met hem opnemen via de mail of door te bellen naar 06-17368480.
Er is een beleidsplan beschikbaar. Dit beleidsplan is op te vragen bij de bestuurder van Educatis: Arjan van Hell via a.vanhell@educatis-rpo.nl.