Leerkracht gezocht voor de HB-voorziening binnen Educatis.

Leerkracht voor de HB-voorziening binnen Educatis

 
Binnen Educatis is (hoog)begaafdheid een speerpunt in het onderwijsaanbod aan leerlingen. Het afstemmen op de ondersteuning- en onderwijsbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Educatis heeft twee HB-voorzieningen: één in Amersfoort en één in Nieuwer Ter Aa. Kinderen die voldoen aan de criteria voor (hoog)begaafdheid en onvoldoende kunnen worden uitgedaagd door aan het aanbod binnen de eigen school, kunnen een dag in de week werken aan (de ontwikkeling van) specifieke kennis en vaardigheden.
 
Voor onze HB-voorziening in Nieuwer Ter Aa zijn we met ingang van 1 november 2021 op zoek naar een gedreven en enthousiast leerkracht met liefde voor deze specifieke doelgroep.
 
De vacature betreft een benoemingsomvang van ruim een dag. Deze uren worden gebruikt om één schooldag in de week met de kinderen te werken. De overige uren worden ingezet voor de voorbereiding en de contacten met ouders en scholen waar de leerlingen vandaan komen en het begeleiden van leerlingen op afstand. 
 
Er is een beleidsplan beschikbaar. Dit beleidsplan is op te vragen bij de voorzitter van de raad van bestuur Arjan van Hell (a.vanhell@educatis-rpo.nl/06-17368480).
 

Taken binnen de functie

De belangrijkste taken van de leerkracht van de HB-voorziening zijn:
 • Wekelijkse begeleiding van de leerlingen (maximaal 9) van de HB-voorziening en hiermee samenhangende voorbereidende werkzaamheden;
 • Afstemming met de intern begeleiders van de scholen waar de leerlingen vandaan komen;
 • Afstemming van het aanbod en/of aanpak met de eigen leerkracht van de leerlingen (waar nodig);
 • Het voeren van gesprekken met leerlingen, leerkrachten en ouders en het vastleggen van deze gesprekken en gemaakte afspraken; 
 • Het leveren van een bijdrage aan de kennismaking-, informatie- en presentatiebijeenkomsten van de HB-voorziening

Wij zoeken

Gezien de bovenstaande taken zijn we op zoek naar een leerkracht die voldoet aan het volgende profiel:
 • Heeft affiniteit met de doelgroep;
 • Heeft kennis van en inzicht in de speciale onderwijsbehoefte van deze groep leerlingen;
 • Heeft aantoonbare ervaring met en kennis van theorie over (hoog)begaafdheid;
 • Heeft goede contactuele, sociale en pedagogische vaardigheden;
 • Is bereid om zich verder te scholen op het gebied van hoogbegaafdheid;
 • Is in staat om eigen kennis van en ervaring met (hoog)begaafde leerlingen te delen met school- en zorgteams;
 • Is creatief, ondernemend en initiatiefrijk;
 • Kan leerlingen begeleiden vanuit een coachende en ondersteunende rol;
 • Is gedreven om de leerlingen te inspireren, zodat hun talenten worden aangesproken en ontwikkeld;
 • Is in staat om zelfstandig te werken, onder verantwoordelijkheid van de beleidsmedewerker van Educatis;
 • Kan zich vinden in de reformatorische identiteit van Educatis en weet deze  op een positieve manier uit te dragen;
 • Heeft een HBO+ werk- en denkniveau.

Wat hebben we je te bieden?

 • Een boeiende en uitdagende baan;
 • Goede begeleiding;
 • Contacten met de leerkrachten van de HB-voorziening in Amersfoort;
 • Ruimte om je te verder te professionaliseren;
 • Passende salariëring op basis van kennis, ervaring en opleiding volgens de CAO Primair Onderwijs.

Solliciteren?

Wanneer je interesse hebt in deze functie, nodigen wij je van harte uit tot het sturen van een motivatiebrief, waarin jij je affiniteit met de beoogde doelgroep en functie aangeeft.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact met de bestuurder van Educatis J.A. (Arjan) van Hell (06-17368480).  

Jouw motivatiebrief een CV ontvangen we graag uiterlijk 25 september 2021 en kun je mailen naar J.A. van Hell (a.vanhell@educatis-rpo.nl).