Welkom op de website van Educatis
Educatis is een vereniging voor primair onderwijs op reformatorische grondslag.
De vereniging heeft tien scholen. Deze zijn gevestigd in de regio Midden Nederland.

Algemene Ledenvergadering

D.V. 11 juni 2019 vindt de algemene ledenvergadering plaats

Het is de plaats waar u als lid in gesprek kunt gaan met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht over het beleid.
Deze avond zal de heer C. Ritmeester, manager innovatie van Hogeschool Driestar-educatief een interactieve inleiding houden over 'Doelgericht leren'. Het strategisch beleidsplan van Educatis heeft dezelfde titel. Het gaat over het leren van uw kind. Daar heeft u toch allen belang bij?! U bent van harte welkom! De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Johannes Bogermanschool, Tuibrug 3 te HoutenKlik hier om het bestuursverslag met jaarrekening 2018 in te zien: Jaarrekening Educatis 2018 getekend.pdf

Jl. 11 juni 2018 heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden.
Deze vergadering werd gehouden in het schoolgebouw van de Johannes Bogermanschool, Tuibrug 10 te Houten.
Spreker was de heer Machiel Karels. Thema van zijn betoog was 'Doelgericht leren'.

Tijdens deze vergadering werden het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van Educatis gepresenteerd.
Klik hier voor de 732500-17-Gewaarmerkte jaarrekening.pdf

In 2017 heeft op 19 juni de algemene vergadering plaatsgevonden.
Op deze vergadering vond stemming m.b.t. de voorgenomen statutenwijziging plaats. Daarnaast zijn de jaarstukken worden gepresenteerd.

Prof. dr. James Kennedy heeft op deze avond een inleiding verzorgen getiteld De waarde van de 'community' -
100 jaar financiŽle gelijkstelling in het onderwijs, hoe waken we over dit voorrecht?

Zie ook het 20170530 Bestuursverslag Educatis 2016.pdf

Daarnaast is ook de goedgekeurde jaarrekening beschikbaar. Klik hiervoor op 20170623 Jaarrekening Educatis 2016 defintief.pdf

Zie ook het Bestuursverslag Educatis 2015.pdf

In verband met het voornemen tot statutenwijziging werd een extra ledenvergadering georganiseerd op 31 mei 2016.
In deze vergadering isl inhoudelijk ingegaan op de voorgenomen statutenwijziging. Deze wijziging is nodig in verband met de scheiding tussen bestuur en toezicht.

De Algemene Vergadering voor 2015 vond plaats op maandag 22 juni 2015. Deze vergadering werd gehouden in de Johannes Bogermanschool, Tuibrug 10 te Houten.
Spreker was de heer G.R. van Leeuwen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Bersťba. Hij besprak met ons het verleden, het heden en de toekomst van het Passend Onderwijs.

Zie ook het 20151001 Bestuursverslag 2014.pdf

De Algemene Ledenvergadering voor 2014 werd gehouden op maandag 23 juni en vond plaats in de aula van de Eben-HaŽzerschool, Victor Hugoplantsoen 33 te Utrecht.


Naast de bespreking van de jaarstukken heeft de heer Pieter Moens, bestuurder van de VGS, een inleiding verzorgd getiteld 'Toekomst van het reformatorisch onderwijs: kansrijk!'
Gemeld wordt dat de ledenvergadering D.V. 2015 zal worden gehouden in de Johannes Bogermanschool te Houten.
Voor het jaarverslag klik op Jaarverslag 2013.pdf